7402 Results

ငှားရန်   -   လုံးချင်းအိမ်   -   ဗဟန်း

3000  USD    

151

လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။ (ID-16007)

ဆက်သွယ်ရန် 09259270070, 09765198105, 09965198105, 0973067715

Posted on Apr 27 2020

8256 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 27 2020

ငှားရန်   -   ကွန်ဒို   -   ကမာရွတ်

3500  USD    

149

ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။ (ID-16006)

ဆက်သွယ်ရန်....09259270070, 09765198105, 09965198105, 0973067715

Posted on Apr 27 2020

1800 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 27 2020

ငှားရန်   -   ကွန်ဒို   -   ဒဂုံ

1500  USD    

136

ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။ (ID-16004)

အ​သေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း 09-777010971

Posted on Apr 27 2020

1500 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 27 2020

ငှားရန်   -   ကွန်ဒို   -   လမ်းမတော်

1100  USD    

145

ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။(ID-15997)

ဆက်သွယ်ရန်...09-43087900 , 09-777734535 WhatApp / Viber : 0943087900

Posted on Apr 27 2020

1250 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 27 2020

ငှားရန်   -   ကွန်ဒို   -   အင်းစိန်

400  USD    

145

ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။ (ID-15996)

ဆက်သွယ်ရန်...09-43087900 , 09-777734535 , 09 777733307 WhatApp : 0943087900

Posted on Apr 27 2020

700 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 27 2020

ငှားရန်   -   ကွန်ဒို   -   ဗိုလ်တထောင်

7  သိန်း    

144

ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။ (ID-15995)

ဆက်သွယ်ရန်... 09-43087900 , 09-777734535 WhatApp / Viber : 0943087900

Posted on Apr 27 2020

650 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 27 2020

ငှားရန်   -   လုံးချင်းအိမ်   -   မရမ်းကုန်း

9000  USD    

147

လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။ (ID-15994)

ဆက်သွယ်ရန် 09-43087900 , 09-777734535 WhatApp / Viber : 0943087900

Posted on Apr 24 2020

2100 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 24 2020

ငှားရန်   -   တိုက်ခန်း   -   ရန်ကင်း

7.5  သိန်း    

139

တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။ (ID-15993)

ဆက်သွယ်ရန် 09-43087900 , 09-777734535 , 09 777733307 WhatApp : 0943087900

Posted on Apr 24 2020

1125 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 24 2020

ငှားရန်   -   ကွန်ဒို   -   ရန်ကင်း

2200  USD    

140

ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။ (ID-15991)

ဆက်သွယ်ရန် 09-43087900 , 09-777734535 , 09 777733307 WhatApp : 0943087900

Posted on Apr 24 2020

2022 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 24 2020

ငှားရန်   -   ကွန်ဒို   -   သံလျင်

650  USD    

146

ကွန်ဒိုငှားရန်ရှိသည်။ (ID-15990)

ဆက်သွယ်ရန် 09-43087900 , 09-777734535 WhatApp / Viber : 0943087900

Posted on Apr 24 2020

980 ft2

စာချုပ်


Sweet

Posted on Apr 24 2020