ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမသတင္းမ်ား

မႏၲေလး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ ယမန္ႏွစ္ထက္ သြက္လာ

Myanmar Builder Guide | 09 Aug 2019

မႏၲေလး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ ယမန္ႏွစ္ထက္ သြက္လာ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

က်ဴးေက်ာ္မ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ အိမ္ ၁ ေသာင္းခန္႔ဖန္တီးမည္

Myanmar Builder Guide | 08 Aug 2019

က်ဴးေက်ာ္မ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ အိမ္ ၁ ေသာင္းခန္႔ဖန္တီးမည္

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ROSEWOOD YANGON ဟိုတယ္ကို ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံ သတ္မွတ္

Myanmar Builder Guide | 07 Aug 2019

ROSEWOOD YANGON ဟိုတယ္ကို ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံ သတ္မွတ္

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ၿမိဳ႕သာစက္မွုဥယ်ာဥ္တြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၃ သန္းရွ...

Myanmar Builder Guide | 06 Aug 2019

ၿမိဳ႕သာစက္မွုဥယ်ာဥ္တြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၃ သန္းရွ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

စီစီတီဗီကင္မရာမ်ား ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို တပ္ဆင္သြားမည္

Myanmar Builder Guide | 05 Aug 2019

စီစီတီဗီကင္မရာမ်ား ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို တပ္ဆင္သြားမည္

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>