Find Property

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္ကို အိမ္ရာတစ္သိန္းတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေန

18 Jan 2019 |
News Photo

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္ကို အိမ္ရာတစ္သိန္းတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေန


အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>


ကြန္ဒိုေဈးကြက္ကို စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္တီက အေထာက္အကူ ျပဳလာနိုင္မလား

18 Jan 2019 |
News Photo

ကြန္ဒိုေဈးကြက္ကို စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္တီက အေထာက္အကူ ျပဳလာနိုင္မလား


အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>


က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာအခန္းေတြ ဝယ္ယူၿပီးသူမ်ား ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေငြအေၾကေပးသြင္းရမည္ျဖစ္

17 Jan 2019 |
News Photo

က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာအခန္းေတြ ဝယ္ယူၿပီးသူမ်ား ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေငြအေၾကေပးသြင္းရမည္ျဖစ္


အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>


ဒစၥေနးရဲတိုက္ေပါင္းရာနွင့္ခ်ီ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ တူရကီနိုင္ငံမွ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း

17 Jan 2019 |
News Photo

ဒစၥေနးရဲတိုက္ေပါင္းရာနွင့္ခ်ီ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ တူရကီနိုင္ငံမွ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း


အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>


ျမန္မာ့ပထမဆုံး ေရေအာက္ငါးျပတိုက္ကို လာမည့္ ဧၿပီလတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္

17 Jan 2019 |
News Photo

ျမန္မာ့ပထမဆုံး ေရေအာက္ငါးျပတိုက္ကို လာမည့္ ဧၿပီလတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္


အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>