ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမသတင္းမ်ား

အိမ္ၿခံေၿမအေရာင္းအဝယ္ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒတခုျပဌာန္းနိုင္ဖို႔စီစဥ္ေန

Myanmar Builders Guide 7 Sept 2018 | 01 Jan 1970

အိမ္ၿခံေၿမအေရာင္းအဝယ္ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒတခုျပဌာန္းနိုင္ဖို႔စီစဥ္ေန

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

အရည္အေသြးနဲ႔ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဂ်ာနယ္ 24 Sept 2018 | 01 Jan 1970

အရည္အေသြးနဲ႔ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ယာဥ္ရပ္နားကြင္းတည္ေဆာက္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးသည့္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားအတြက္(YRTA)မွတာဝန္ယူ...

The Myanmar Times 2 Oct 2018 | 01 Jan 1970

ယာဥ္ရပ္နားကြင္းတည္ေဆာက္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးသည့္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားအတြက္(YRTA)မွတာဝန္ယူ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

လူငယ္မ်ားစြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ရည္ရြယ္၍တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ဆြ...

Myanmar Builders Guide 2 Oct 2018 | 01 Jan 1970

လူငယ္မ်ားစြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ရည္ရြယ္၍တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ဆြ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

ယာယီရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရေသာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ျပန္လည္စတင...

Myanmar Builders Guide 28 September 2018 | 01 Jan 1970

ယာယီရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရေသာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ျပန္လည္စတင...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>