ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမသတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္း မိတ္ဆက္

Myanmar Industry Directory 10 Oct 2018 | 01 Jan 1970

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္း မိတ္ဆက္

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

၅ ထပ္အေဆာက္အဦပါဝင္သည့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီယာဥ္ရပ္နားစခန္း

Myanmar Builder Guide 9 Oct 2018 | 01 Jan 1970

၅ ထပ္အေဆာက္အဦပါဝင္သည့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီယာဥ္ရပ္နားစခန္း

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

B.O.T စနစ္ျဖင့္ ၁၂ထပ္အျမင့္ရွိService Apartment ေဆာက္လုပ္ရန္ေျမငွားရမ္းျခင္းသေဘာ...

Myanmar Builders Guide 9 Oct 2018 | 01 Jan 1970

B.O.T စနစ္ျဖင့္ ၁၂ထပ္အျမင့္ရွိService Apartment ေဆာက္လုပ္ရန္ေျမငွားရမ္းျခင္းသေဘာ...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေပၚထြက္လာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စီမံကိန္းမ်ား(Star City အိမ္...

Myanmar Industry Directory 9 Oct 2018 | 01 Jan 1970

မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေပၚထြက္လာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စီမံကိန္းမ်ား(Star City အိမ္...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>

မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေပၚထြက္လာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စီမံကိန္းမ်ား(The Peninsula R...

Myanmar Industry Directory 9 Oct 2018 | 01 Jan 1970

မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေပၚထြက္လာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စီမံကိန္းမ်ား(The Peninsula R...

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ >>