Find Property

ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတြင္ Toll Gate မ်ားတည္ေဆာက္ေကာက္ခံျခင္း တင္ဒါေခၚယူမည္

Myanmar Builder Guide | 26 Aug 2019

တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္လက္ေအာက္ရွိျမိဳ႕နယ္ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း ၊ ခရမ္း၊ သုံးခြ၊ တြံေတး ၊ ကြမ္းျခံကုန္း  ျမိဳ႕နယ္ စသည့္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး Toll Gate တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား BOT စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္

တင္ဒါေခၚယူသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန တင္ဒါေကာ္မတီ မွသိရသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏို္င္ငံသားတုိင္းရင္းသားမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၀ တြင္ စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနာက္ထား၀ယ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တင္ဒါတင္မ်ားကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႕မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး ၁၀ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လစ္ေၾကျငာေပးသြားမည္ဟု အဆိုပါတင္ဒါေကာ္မတီမွသိရသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရုံး၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ ဖုန္း ၀၉-၉၅၃၁၂၉၆၆၀ ၊ ၀၉- ၇၈၂၀၄၂၇၅၉ ၊ ၀၉- ၇၈၃၆၆၉၆၆ သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန တင္ဒါေကာ္မတီမွ သိရသည္။

 

Ref & Photo Credit : Myanmar Builder Guide 

Posted By : Thazin Hnin Htet (www.findpropertymm.com)