Find Property

လၽွပ္စစ္ရထားျဖင့္ေျပးဆြဲမည့္   မႏၲေလး-မူဆယ္ရထားလမ္း   ေျပးဆြဲခ်ိန္သုံးနာရီသာၾကာျမင့္မည္

Myanmar Builder Guide | 03 Jul 2019

မႏၲေလး-မူဆယ္ဆက္သြယ္မည့္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာမွုမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ပါက ရထားလမ္းမွာ လၽွပ္စစ္ရထားလမ္းျဖစ္ၿပီး လၽွပ္စစ္ရထားျဖင့္ တစ္နာရီလၽွင္မိုင္ ၁၀ဝ ႏွုန္းျဖင့္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ရာ သုံးနာရီသာၾကာျမင့္မည္ျဖစ္၍ကုန္စည္စီးဆင္းမွုျမန္ဆန္ၿပီး ေန႔ခ်င္းျပန္သြားလာနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား(အထက္ျမန္မာျပည္)အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ဆန္းစစ္မွုေပၚမူတည္

အဆိုပါမီးရထားလမ္းပိုင္းမွာ မူဆယ္မွ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအတြင္း ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွက်ခံသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းမွာ မေသခ်ာေသးဘဲ EIA / SIA ဆန္းစစ္မွုမ်ားေပၚမူတည္သည္ဟု သိရသည္။

စတင္လုပ္ေဆာင္

"ရထားလမ္းျဖစ္နိုင္စြမ္းေလ့လာျခင္းအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မွုဆန္းစစ္မွုေတြကို ဇြန္ ၂၅ ရက္ကစၿပီး ေနရာ ေျခာက္ခုမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ လုပ္ျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကေတာ့ မေသခ်ာေသးဘူး။ လက္ရွိမႏၲေလး-ရန္ကုန္ ၃၈၅ မိုင္ေက်ာ္ကို မီးရထားနဲ႔ ၁၄ နာရီၾကာတယ္။ မူဆယ္ရထားလမ္းၿပီးသြားရင္ သုံးနာရီနဲ႔ေမာင္းမွာျဖစ္လို႔ တ႐ုတ္ကို ေန႔ခ်င္းျပန္သြားနိုင္ေတာ့ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ေမာင္းခ်ိန္တိုေတာင္းတဲ့အတြက္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမွု ျမန္ဆန္လာမယ္"ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ရထားလမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ေရးျဖစ္နိုင္ ေျခေလ့လာမွုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မွုစာခၽြန္လြာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd. (CREEC) တို႔လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ လမ္းအူေၾကာင္းကနဦးရွာေဖြမွုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လမ္းဘူတာေပါင္း ၁၂ ခုခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမယာနစ္နာမွုေပးေလ်ာ္မည္

"ေကာင္းက်ိဳးေတြအမ်ားႀကီးရွိနိုင္သလို မေကာင္းက်ိဳးလည္းရွိနိုင္တယ္။ ရထားလမ္းျဖစ္လာတဲ့အတြက္ တျခား သက္ေရာက္မွုေတြရွိလာနိုင္ေပမယ့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္မယ့္အေနအထားရွိပါတယ္။ ေျမယာနစ္နာမွုေတြကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္က ေပးေလ်ာ္မွုအစီအစဥ္ရွိတယ္။ ခုမွ ျဖစ္နိုင္စြမ္းေလ့လာဆန္းစစ္တာပဲရွိေသးတယ္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့လုပ္ငန္းပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုရွိစြာနဲ႔ နိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိရင္လုပ္ရမွာပါ"ဟု အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

မႏၲေလး-မူဆယ္လမ္းပိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ တံတားႀကီးငယ္ ၁၂၄ စင္း၊ ဥမင္လိုဏ္ ၆၀၊ ဘူတာ ၃၆ ခုရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေျမတိုင္းျခင္းတြင္ GPS, Total Station တိုင္းတာျခင္း၊ အုတ္ခုံမ်ားျဖင္ Level  မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊  Geographical Survey တြင္ ေရ၊ ေျမ၊ ေက်ာက္နမူနာယူျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ စမ္းသပ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Ref & Photo Credit : Myanmar Builder Guide

Posted By : Thazin Hnin Htet (www.findpropertymm.com)