Find Property

မိုးပ်ံရထားစီမံကိန္းလမ္းေၾကာင္းရိွ ေျမေပၚတည္ေဆာက္ရန္ခက္ခဲသည့္ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ေျမေအာက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္မည္

News Watch | 22 Jun 2019

မိုးပ်ံရထားစီမံကိန္းလမ္းေၾကာင္းရိွ ေျမေပၚတည္ေဆာက္ရန္ခက္ခဲသည့္ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ေျမေအာက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္မည္

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ရန္ကုန္မိုးပ်ံရထားလမ္းစီမံကိန္း (YUMRT) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမေပၚတည္ေဆာက္ရန္ခက္ခဲသည့္ လမ္းေၾကာင္းအခ်ဳိ႕၌ ေျမေအာက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထားမွ သတင္းရရိွသည္။

မိုးပ်ံရထားလမ္းစီမံကိန္းတြင္ အပိုင္း(၁)အေရွ႕-အေနာက္လမ္းေၾကာင္း (လိႈင္သာယာ-ပါရီမီလမ္းပုိင္း)ႏွင့္ အပုိင္း(၂) ေတာင္/ ေျမာက္လမ္းေၾကာင္း (မဂၤလာဒုံ ေလဆိပ္- ဒလလမ္းပုိင္း)ဟူ၍ အပုိင္း(၂) ပုိင္းရိွၿပီး အဆုိပါလမ္းေၾကာင္း ၂ ခု ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈအမ်ားဆံုးအခ်ိန္၌ ယာဥ္အစီးေရမ်ားႏႈိင္း ယွဥ္ခ်က္အရ အေရွ႕-အေနာက္လမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးစားေပးလမ္းပုိင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

''ေတာင္/ေျမာက္လမ္းေၾကာင္းက ဒလကေန ရန္ကုန္ေလဆိပ္အထိေပါ့။မဂၤလာဒုံေလဆိပ္အထိ သြားမယ္။ အဲဒါက်ေတာ့ သူကေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မုိးပ်ံသြားလုိ႔မရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေျမေအာက္ကေနသြားမယ္။ ျမစ္ကုိလည္း ေျမေအာက္ကေနသြားမယ္။ ၿမိဳ႕ထဲဝင္ရင္လည္း ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးနားလည္း ဝင္ဖို႔လမ္းေၾကာင္း သိပ္မရိွဘူး။အဲဒါက်ရင္ ေျမေအာက္ကေန ဝင္လာမွာေပါ့။ လြတ္တဲ့ေနရာက်မွ မုိးေပၚတက္မွာ'' ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွ တာဝန္ရိွသူတဦးက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအပိုင္း(၁)သည္ လိႈင္သာယာဘူတာမွစတင္၍ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းအတိုင္း လိႈင္ျမစ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ ပါရမီလမ္းအတိုင္း ပါရမီဘူတာအထိရွည္ၿပီး လိုအပ္ေသာလမ္းအက်ယ္မွာ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ၂၉ မီတာ၊ ပါရမီလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ၂၂ မီတာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ YUMRT ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရထားလမ္း တေလွ်ာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ေနရာမ်ားမွာ - လိႈင္သာယာဘူတာ ပရဝဏ္အတြင္း YUMRT ယာဒ္ဝင္း တည္ေဆာက္ရန္ (၅၄၁ ဒသမ ၃၆) ဧက၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရထားလမ္း၏ အလယ္မ်ဥ္း မွ တဖက္တခ်က္စီ (၁၄ ဒသမ ၅) မီတာ အက်ယ္၊ ပါရမီလမ္းတေလွ်ာက္တြင္အလယ္မ်ဥ္းမွ တဖက္တခ်က္စီ ၁၁ မီတာအက်ယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းအပုိင္း (၁)လိႈင္သာယာ-ပါရမီလမ္းပုိင္းတြင္ ဘူတာ႐ံုမ်ားတြင္ ဓာတ္ေလွကား၊ လက္မွတ္႐ုံ၊ စႀကႍ၊နားေန ေဆာင္မ်ားပါဝင္မည့္ ဘူတာေပါင္း ၂၂ ခုပါ ရိွမည္ဟု သိရသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁)ဘီလီယံသုံးစြဲကာ ၂ဝ၂၁ တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၂၇ တြင္ ၿပီးစီးရန္လ်ာထာေၾကာင္းႏွင့္ စီမံ ကိန္းအပိုင္း (၂) ရန္ကုန္ေတာင္/ ေျမာက္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ဒလၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ မိုးပ်ံရထား လမ္းစီမံကိန္းတခုလုံး ၂ဝ၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါစီမံကိန္း တခုလုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမေအာက္မွ ေဖာက္လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္ မ်ားပါဝင္ေနၿပီး ထိခုိက္မႈအနည္း ဆုံးလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါတာဝန္ရိွသူက ေျပာသည္။

''ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ပါတယ္ေျပာရမွာေပါ့။ phase 1 မွာေတာ့ မုိးပ်ံကအေပၚက သြားတာမ်ားမယ္။ ဘယ္လုိမွ မရဘူးဆုိေတာ့မွ ေျမႀကီးေအာက္ကေနသြားမယ္။ ေျမႀကီးေအာက္ကေနသြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ underground ဆုိရင္ ကုန္က်စရိတ္က အရမ္းမ်ားသြားမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့အေပၚက သြားဖို႔ႀကိဳးစားတာေပါ့။ ထိခုိက္မႈနည္းတယ္ဆုိရင္ အေပၚကပဲသြားမွာပဲ''ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအပုိင္း(၁)ျဖစ္သည့္ လိႈင္သာယာ-ပါရမီလမ္းပုိင္းအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ JICA ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဘူတာပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမူဝါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္တမ္းေကာက္ ယူမႈကုိ ေမ ၆ ရက္မွစတင္၍ ဇြန္ ၃ဝ ရက္အထိ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စီမံကိန္းအပုိင္း(၁)တြင္ လႈိင္သာယာ၊ မရမ္းကုန္း၊ လႈိင္၊ ရန္ကင္းႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခု တုိ႔ပါဝင္ေနၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုရိွ ျပည္သူ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲကုိလည္း ဇြန္ ၁ ရက္၊ ၈ ရက္၊ ၁၄ ရက္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ လူထုေတြ႕ဆုံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာ့မီးရထားမွစီမံကိန္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္၊ စည္ပင္ဌာန၊ စီမံကိန္းဧရိယာ တြင္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္၍ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မည့္ ဧရိယာတခုလုံးကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Posted By  : Seint Yupar Zaw (www.findpropertymm.com)

 Ref & Photo Credit  : News Watch  June 22 2019