20 Results

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   ကမာရြတ္

လွည္းတန္းႀကိဳပြိဳင့္

၁၂ေပခြဲ ေပ၅၀(675sqft) ft2

တိုက္ခန္း

-

Ei Mon

---

---

51

Posted on May 8 2019

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   ေတာင္ဥကၠလာ

340  သိန္း

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရိွသည္။ (ID-5777)

918 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

98

Posted on Jan 16 2019

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   ေတာင္ဥကၠလာ

370  သိန္း

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရိွသည္။ (ID-5776)

918 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

98

Posted on Jan 16 2019

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   ေတာင္ဥကၠလာ

800  သိန္း

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရိွသည္။ (ID-5773)

918 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

89

Posted on Jan 16 2019

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   ေတာင္ဥကၠလာ

250  သိန္း

တိုက္ခန္းအရစ္က်ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ID-4403)

702 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

127

Posted on Dec 19 2018

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   ေတာင္ဥကၠလာ

400  သိန္း

တိုက္ခန္းအရစ္က်ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ID-4402)

702 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

105

Posted on Dec 19 2018

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   ေတာင္ဥကၠလာ

450  သိန္း

တိုက္ခန္အရစ္က်းေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ID-4401)

702 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

58

Posted on Dec 19 2018

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   သာေကတ

250  သိန္း

တိုက္ခန္းအရစ္က်ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ID-4391)

972 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

89

Posted on Dec 19 2018

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   သာေကတ

850  သိန္း

တိုက္ခန္းအရစ္က်ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ID-4390)

972 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

50

Posted on Dec 19 2018

ၾကိဳပိြဳင့္   -   တိုက္ခန္း   -   သာေကတ

450  သိန္း

တိုက္ခန္းအရစ္က်ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ID-4389)

972 ft2

တိုက္ခန္း

စာခ်ဳပ္

Thazin Hnin Htet

58

Posted on Dec 19 2018