တုိက္ခန္းေရာငး္ရန္ရွိသည္။ (ID-9842) FP - 9842

ေရာင္းရန္ ၊ 570 သိန္း

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ -ဗဟိုလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

1250 ft2

( 25×50 ) ft2

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ခန္း

အထပ္

7 Floor

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

2

ေရခ်ိဳးခန္း

1

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

-

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Tile

Water Supply

Electric Supply

Room Type

Flush Toilet

Shower Room

Living room

Dining room

Kitchen room

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

စိတ္၀င္စားပါက ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။။။ Ph:09 79 82 33 825 09 964 54 67 54, 09 954 54 67 54

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္