လုံးခ်င္းေျမကြက္အေရာင္း FP - 9409

ေရာင္းရန္ ၊ 6000 သိန္း

ျမကန္သာ ၊ လွိုင္၊ ရန္ကုန္

တင္ထားေသာအိမ္ၿခံေျမတြင္ လတ္တေလာ ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

(60×63) ft2

အမ်ိဳးအစား

ေျမကြက္ ၊ ျခံ

အထပ္

0

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

0

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဂရန္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ISMေက်ာင္းအနီး

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

လိႈင္ျမိဳ႔နယ္ ျမကန္သာအိမ္ရာရွိ ေက်ာင္းနီး ေစ်းနီး ေနရာေကာင္း ေျမကြက္

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္