သဃၤန္းကြ်န္း သုဝဏၰ ဗိုလ္ခ်ုပ္ရြာတြင္ ေျမကြက္ အျမန္ေရာင္းမည္။ FP - 9404

ေရာင္းရန္ ၊ 2300 သိန္း

ေပၚဆန္းေမွ ြးလမ္းမအနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကုန္

တင္ထားေသာအိမ္ၿခံေျမတြင္ လတ္တေလာ ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

40 x 60 ft2

အမ်ိဳးအစား

ေျမကြက္ ၊ ျခံ

အထပ္

မပါ

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

0

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဂရန္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ေပၚဆန္းေမွ ြးလမ္းမနီး
The One Entertainment နီး

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

_

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္