စိမ္းလဲ့ေအာင္ ကြန္ဒိုု အခန္းမ်ား ငွါးမည္ FP - 9379

ငွားရန္ ၊ 2500 USD

စိမ္းလဲ ့ေျမရိပ္သာလမ္း ၊ ရန္ကင္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

42×50 (2100sqft) ft2

အမ်ိဳးအစား

ကြန္ဒို

အထပ္

2F

ကားပါကင္

1

အိပ္ခန္း

3

ေရခ်ိဳးခန္း

2

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

Mercure Hotel
Myanmar Plaza
အင္းယားကန္ေဘာင္

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

_Myanmar Plaza အနီး႐ွိ စိမ္းလဲ့ေအာင္ကြန္ဒို အခန္းမ်ား ငွါးမည္ စံုးစမ္းရန္ 09 255 652 910 01 650 342

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္