လွည္းတန္း နာနတ္ေတာလမ္း ႐ွိ ၄၃ ကြန္ဒို ငွါးမည္ FP - 9352

ငွားရန္ ၊ 700 USD

နာနတ္ေတာလမ္း ၊ ကမာရြတ္၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

25×26 (650)sqft ft2

အမ်ိဳးအစား

ကြန္ဒို

အထပ္

1F

ကားပါကင္

1

အိပ္ခန္း

2

ေရခ်ိဳးခန္း

1

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Tile

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

Junction square
Novotel
Shwe Kaung (hot pot)

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

_လွည္းတန္း နာနတ္ေတာလမ္း ႐ွိ 43 Residence Condo အခန္းမ်ား ငွါးမည္

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္