လံုးခ်င္းအေရာင္း FP - 9324

ေရာင္းရန္ ၊ 6000 သိန္း

မစိုးရိမ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္

တင္ထားေသာအိမ္ၿခံေျမတြင္ လတ္တေလာ ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

55x60 ft2

အမ်ိဳးအစား

လံုးခ်င္းအိမ္

အထပ္

2RC

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

4

ေရခ်ိဳးခန္း

0

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဘိုးဘြားပိုင္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Master Bedroom

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

.
.
.

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ေစ်းႏႈန္းတန္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္