ေစ်းႏႈန္းအထူးတန္ေနရာေကာင္းေျမကြက္အေရာင္း FP - 9321

ေရာင္းရန္ ၊ 5700 သိန္း

ေအာင္သိဒိၶလမ္းမေပၚ ၊ မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္

တင္ထားေသာအိမ္ၿခံေျမတြင္ လတ္တေလာ ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

60x60 ft2

အမ်ိဳးအစား

ေျမကြက္ ၊ ျခံ

အထပ္

ေျမသီးသန္႔

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

0

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဂရန္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

.
.
.

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

_

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္