လံုးခ်င္းအေရာင္း FP - 9311

ေရာင္းရန္ ၊ 7400 သိန္း

. ၊ ေဒါပုံ၊ ရန္ကုန္

တင္ထားေသာအိမ္ၿခံေျမတြင္ လတ္တေလာ ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

50X70 ft2

အမ်ိဳးအစား

လံုးခ်င္းအိမ္

အထပ္

2RC M3 B2

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

5

ေရခ်ိဳးခန္း

0

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဂရန္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Own Meter

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

.
.
.

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

_.

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္