အိမ္​​ေရာင္​းမည္​။ FP - 9256

ေရာင္းရန္ ၊ 6000 သိန္း

. ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

. ft2

အမ်ိဳးအစား

လံုးခ်င္းအိမ္

အထပ္

.

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

0

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဂရန္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

.
..
.

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

_အေဆာက္အဦးပါေျမကြက္ေရာင္းမည္။ River View ေျမာက္ဒဂံု ၄၁ ရပ္ကြက္၊ ေတာ္ဝင္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ ေပအက်ယ္ ( ၉၀ × ၂၉၀)၊ အုတ္တံတိုင္းခတ္ၿပီး၊ ဂရံအမည္ေပါက္ 2RC ( ၁ လံုး) ၊ 1 RC ( ၂ လံုး) ၊ ဝန္ထမ္းတန္းလ်ား (၁) လံုး အေဆာက္အဦးမ်ား ပါဝင္သည္။ ေရာင္းေစ်း - ၆၀၀၀သိန္း (ညိွႏႈိင္း) အက်ဳိးေဆာင္ 09767005005

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္