တိုက္ခန္းအေရာင္း (ID-9223) FP - 9223

ေရာင္းရန္ ၊ 1070 သိန္း

လမ္း 90..(ေဒၚသိန္းတင္လမ္း) ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန႔္၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

900 ft2

( 15x60 ) ft2

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ခန္း

အထပ္

ေျမညီထပ္

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

1

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

.

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Linoleum Floor

Hall Type

Flush Toilet

Shower Room

Kitchen Cabinets

Overhead Tank

Water Heater

Own Meter

Own motor

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ိဴးေဆာင္ 09965469314 Viber 09950922945

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္