တိုက္ခန္းအငွား (ID -9199) FP - 9199

ငွားရန္ ၊ 2.5 သိန္း

သမိုင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ၁ရပ္ကြက္ ၊ မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

1250 ft2

( 25x50 ) ft2

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ခန္း

အထပ္

3 floor

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

1

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

.

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Linoleum Floor

RC Floor

Hall Type

Water Filter

Flush Toilet

Shower Room

Kitchen Cabinets

Overhead Tank

Own Meter

Own motor

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

မခင္ရတနာ 09 420 916 927

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္