တိုက္ခန္းအငွား (ID -9188) FP - 9188

ငွားရန္ ၊ 3 သိန္း

ယုဇနလမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

600 ft2

( 12x50 ) ft2

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ခန္း

အထပ္

ေျမညီထပ္

ကားပါကင္

0

အိပ္ခန္း

2

ေရခ်ိဳးခန္း

0

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

1

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

.

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

RC Floor

Aircon

Room Type

Water Filter

Flush Toilet

Shower Room

Kitchen Cabinets

Overhead Tank

Water Heater

Own Meter

Own motor

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

Amazing Real Estate 09 509 0013

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္