တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွသည္(ID-9172) FP - 9172

ငွားရန္ ၊ 5.5 သိန္း

29 လမ္းထိပ္ ၊ ပန္းပဲတန္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

700 ft2

( 14×50 ) ft2

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ခန္း

အထပ္

1 Floor

ကားပါကင္

1

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

1

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

-

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Tile

Parquet

Water Supply

RC Floor

Mezzanine

Electric Supply

Hall Type

Kitchen room

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

54 real estate Ph:09 79 82 33 825 09 964 54 67 54, 09 954 54 67 54

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္