တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွသည္(ID-9171) FP - 9171

ငွားရန္ ၊ 4 သိန္း

ပုသိမ္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

625 ft2

( 12.5×50 ) ft2

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ခန္း

အထပ္

ေျမညီထပ္

ကားပါကင္

1

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

1

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

-

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Tile

Parquet

Water Supply

RC Floor

Electric Supply

Mezzanine

Kitchen room

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

54 real estate Ph:09 79 82 33 825 09 964 54 67 54, 09 954 54 67 54

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္