မီနီကြန္ဒိုေရာင္းမည္ ။ FP - 9104

ေရာင္းရန္

အမွတ္(၇၂၀-ခ/၇၂၁-က)၊ေဇာတိကလမ္း၊ ✔ (၁၆/၁)ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ ၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

1026 ft2

( 19x54 ) ft2

အမ်ိဳးအစား

မီနီကြန္ဒို

အထပ္

ေျမညီထပ္ ၊ ၂လႊာ ၊ ၃လႊာ ၊ ၄လႊာ ၊ ၅လႊာ ၊ ၆လႊာ ၊ Pent

ကားပါကင္

1

အိပ္ခန္း

2

ေရခ်ိဳးခန္း

2

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

.

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Parquet

Electric Supply

Master Bedroom

Room Type

Fully Furnished

Flush Toilet

Generator

Kitchen Cabinets

Overhead Tank

Lift

Own Meter

Own motor

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

Maggin Construction #အမွတ္(၅၁) ( ေျမညီ)၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ကၽြန္းေတာ(လယ္)ရပ္ကြက္၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ ? 09-784378775 09-972991507 09-43127250 09-73151876 01-501756 01-511140

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္