သန္လ်င္သီလဝါစက္မႈဇုန္မွကားမ်ားျဖတ္သြားရေသာ ေရႊေညာင္ပင္လမ္းမျကီးေပၚ /စံခ်ိန္မီ ၂ ရပ္ကြက္/ေပ ၄၀ × ၆၀ ေျမကြက္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။ *ေနရာေကာင္း*အုိးအိမ္ဌာနမွခ်ေပးေသာပါမစ္ေျမ*စာရြက္စာတမ္းပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာသည္ FP - 9017

ေရာင္းရန္ ၊ 400 သိန္း

သန္လ်င္ေက်ာက္တန္းလမ္းမျကီးေပၚ ၊ ေက်ာက္တန္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

40' × 60'(2400 Square feet) ft2

အမ်ိဳးအစား

ေျမကြက္ ၊ ျခံ

အထပ္

0

ကားပါကင္

11

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

0

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ပါမစ္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ဂါတ္တန္းေကြ႕မွတ္တိုင္အနီး
အမက သရက္ကုန္း
သီလဝါစက္မႈဇုန္

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

၁ ကြက္ - သိန္း ၄၀၀ (၂ ကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္) အက်ိဳးေဆာင္လိုပါက လက္ခံပါတယ္။ (comment/chat box လံုးဝမသံုးလို႕ ဖုန္းဆက္နိုင္ပါတယ္။) ဖုန္း - 09 77777 3907

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္