လံုးခ်င္‌း RC FP - 8564

ေရာင္းရန္

၃ လမ္‌း ၊ ပဲခူး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

20×60 ft2

အမ်ိဳးအစား

လံုးခ်င္းအိမ္

အထပ္

R,C

ကားပါကင္

1

အိပ္ခန္း

2

ေရခ်ိဳးခန္း

1

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဂရန္

အဲကြန္း

-

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

တိုင္‌ရင္‌‌ေဆးကုခန္‌း\‌ေစ်း\ဘုန္‌းႀကီး‌ေက်ာင္‌း
တိုင္‌ရင္‌‌ေဆးကုခန္‌း\‌ေစ်း\ဘုန္‌းႀကီး‌ေက်ာင္‌း
တိုင္‌ရင္‌‌ေဆးကုခန္‌း\‌ေစ်း\ဘုန္‌းႀကီး‌ေက်ာင္‌း

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

_

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္