ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္း FP - 8546

ေရာင္းရန္

လက္ခုပ္ပင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

12'×40'=480စ/ပ ft2

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ခန္း

အထပ္

ေျမညီ,ထပ္ခိုးအျပည့္(၂)လြာ

ကားပါကင္

-

အိပ္ခန္း

0

ေရခ်ိဳးခန္း

1

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဂရန္

အဲကြန္း

0

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Hall Type

Laminate Floor

Kitchen room

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ကမာရြတ္(လွည္းတန္း)ဂမုန္းပြင့္
အင္းယားကန္,သုခကမာၻေဆးရံု
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္,လွည္းတန္းလမ္းဆံု

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

_ကမာရြတ္,အင္းစိန္လမ္းမ(ဂုတ္)ဂမုန္းပြင့္ကုန္တ္ုက္အနီး,လက္ခုပ္ပင္လမ္း(12'×40')ေျမညီ,ထပ္ခိုးအျပည့္ ေျမညီထပ္တြင္ေႀကြျပားခင္း,ထပ္ခိုးတြင္လင္မနစ္ပါေကး အျပည့္ခင္း,မီးဖ္ုေခ်ာင္ေႀကြခင္း,မီးဖိုခံုေဘဇင္ေႀကြကပ္ ေရခ်ဳိဳးခန္းေရအိမ္ေႀကြခင္းကပ္ျပင္ျပီး,မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ ေလစုပ္ပန္ကာတပ္ထား,တိုက္အသစ္BCC က်ျပီး (လူမေနရေသး)တိုက္ေရွ့တြင္ကြန္ကရစ္ခင္းထားျပီး ေျမကြပ္လပ္ရွိ၍အခနး္ေရွ့တြင္ကားရပ္နားႏိုင္။

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္