ဂရိတ္ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ျခံေျမ FP - 8534

ငွားရန္ ၊ 15 သိန္း

ေရႊဂံုတို္င္လမ္းမ ၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္

တင္ထားေသာအိမ္ၿခံေျမတြင္ လတ္တေလာ ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

1250 Sqft ft2

( 1200 Sqft ) ft2

အမ်ိဳးအစား

ကြန္ဒို

အထပ္

အလႊာနိမ့္

ကားပါကင္

1

အိပ္ခန္း

3

ေရခ်ိဳးခန္း

2

ပိုင္ဆိုင္မႈ

စာခ်ဳပ္

အဲကြန္း

3

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

13.5.2019

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Master Bedroom

Aircon

Generator

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ေရႊဂံုတိုင္ Bustop အနီး
YBS Bustop
ေရႊဂံုတိုင္ Tower အနီး

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ဗဟန္းျမိဳံနယ္,ေရႊဂံုတိုင္လမ္း Land Mark Tower 1250 Sqft 15 သိန္း

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္