လံုးခ်င္းအိမ္ FP - 6905

ေရာင္းရန္

Pyidawaye Yeiktha ၊ ရန္ကင္း၊ ရန္ကုန္

အိမ္ၿခံေျမ အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ယ္အဝန္း

5200 ft2

အမ်ိဳးအစား

လံုးခ်င္းအိမ္

အထပ္

3.5

ကားပါကင္

3

အိပ္ခန္း

5

ေရခ်ိဳးခန္း

4

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဘိုးဘြားပိုင္

အဲကြန္း

12

စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေန႔

1

အဓိကပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား

Parquet

RC Floor

Electric Supply

Master Bedroom

Aircon

Fully Furnished

Wardrobe

Generator

Internet and Wi-Fi

Kitchen Cabinets

Microwave oven

Refrigerator

TV

Washing Machine

Function Room

Maid Room

Carpet

Curtains

Garden

Garage

Overhead Tank

Water Heater

Store Room

Marble Tile

Own Meter

Own motor

Line phone

Living room

Dining room

Kitchen room

Water Supply

Satellite System

Shower Room

Transformer

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

Micasa Hotel
Marina Resident
Sedona Hotel

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

၃ ထပ္ခြဲ RC , Panth House , ကၽြန္းပါးေကး ၊ ကၽြန္းဘီဒို ၊ ကၽြန္းတံခါးႀကီးမ်ား ၊ ကၽြန္းကုတင္ ၊အထူးအဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အဌားအလြန္သင့္ေတာ္သည့္ေနရာ

တိုက္႐ိုက္စုံစမ္းမည္